Y���kleniyor

Cami-i Kebir Larnaka

Cami-i Kebir Larnaka

Cami-i Kebir Larnaka

Bugün Güney Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde bulunan cami, Sultan II. Mahmut dönemine rastlayan 1835/36 yılında Seyit Elhaç Mehmet Ağa tarafından camiye çevrilmiş ve aynı adla oluşturulan vakfa kaydedilmiştir.

Minaresi 1996 yılında vuku bulan depremde kötü bir şekilde kaydığından restorasyonu uzun bir süre almıştır.

Ön avlusunun kuzey-batı köşesinde ise 1748 yılında, daha sonra taze içme suyu sağlamak için Arpera bölgesinde Larnaka'ya kuyu ve su kemeri zincirleri inşa eden Kıbrıs Valisi Ebubekir Paşa tarafından inşa edilen sekizgen bir çeşme bulunur.

Yayın Tarihi

Sosyal Medyada Paylaş