Eğitim Yardımı Başvuru Formu

Genel Müdürlüğünüzün sağladığı sosyal ve diğer işler yardımından faydalanmak istiyorum. Aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik ederim. Yapılacak araştırma neticesinde gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı tarafıma bildirilmiş olup, bir durum tespit edildiği takdirde tarafıma yapılan ödemeleri yasal faizi ile birlikte kurumunuza defaten ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. Gereğini saygılarımla arz ederim.

İhtiyaç Sahibine Ait Kişisel Bilgiler